FANDOM


Cộng Đồng Tác Giả Light Novel

Việt NamDanh sách các Project

Nothing

Nothing

Là những bộ truyện tác giả viết để thử nghiệm, nếu không viết được thì có thể chuyển sang Tab này, nếu đủ điều kiện, để có thể nhường quyền cho tác giả khác viết nếu họ hứng thú. Hoặc biết đâu, độc giả thấy thích và ủng hộ tác giả viết tiếp, nếu tác giả viết thì sẽ được đưa lên Writing PJ.

Nothing

Welcome to...
Logo-2


Useful Links
 • {{ #NewWindowLink: Template:Rules|Nội quy Cộng Đồng}}
 • {{ #NewWindowLink: Thread:114|Hỏi và đáp?!}}
 • {{ #NewWindowLink: Special:UserSignup|Tạo tài khoản (Rất cần thiết với tác giả)}}
 • {{ #NewWindowLink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlWXbYDilVi8A50GOMUUGksZJB2w7hq3-%7CTạo PJ và các vấn đề liên quan}}
 • Các thành viên trong ban quản trị mà bạn có thể liên hệ:
  • {{ #NewWindowLink: Message_Wall:HikariKurai|Hinaku}}
  • {{ #NewWindowLink: Message_Wall:Houl.LITE|Houl Lite}}
  • {{ #NewWindowLink: Message_Wall:Beyondsnowcrystal|Trần Diệu Minh}}

Newest Chapter
Loading RSS data...Facebook